Mooimergelland.nl

Inloggen of inschrijven

Els

OPROEP: wie helpt ons opkomen voor mensen met een beperking of c

29 maart 2019


Platform Zorgvragers Eijsden Margraten heeft versterking nodig.

Platform ZEM zoekt:Mensen die willen aangeven wat er beter kan – uit eigen ervaring als zorgvrager of mantelzorger.Mensen die willen meedenken over oplossingen – vanuit deskundigheid en/of ervaring.Mensen die anderen willen helpen hun leven naar eigen inzicht in te richten.Mensen die het gemeentebestuur en het gemeente apparaat willen helpen om een inclusieve samenleving te bevorderen.Als u ervaring of deskundigheid heeft, die voor anderen van belang kan zijn, meldt u dan voor onze pool van deskundigen (vrijwilligers). We doen dan af en toe een beroep op uw deskundigheid.Als u meer structureel wil meedenken over het opheffen van specifieke belemmeringen, meldt u dan voor één van onze werkgroepen: toegankelijkheid; vervoer; hulp bij het huishouden; wonen. Gemiddeld tijdsbeslag: 4 uur per maand.Als u zich algemeen wil inzetten voor verbetering van beleid m.b.t. mensen met een beperking en  de uitvoering van dat beleid, meldt u dan als bestuurslid: tijdsbeslag 6 à 8 uur per maand, inclusief bestuursvergadering één maal per 2 maanden.Als u zich met name in uw eigen dorp wil inzetten, meldt u dan als contactpersoon voor uw dorp. Gemiddeld tijdsbeslag 3 uur per maand.Laat het ons weten. We nodigen u graag uit voor een gesprek en/of om een keer deel te nemen aan een overleg. Dan kunnen we van beide kanten bespreken en bezien wat we elkaar te bieden hebben.Bel: Marie-José Kicken: 043-4581470 of Els Damsma: 043-4072579 ofMail: of Schrijf Secretariaat Platform ZEM: Pres. Kennedystraat 65, 6269 CB Margraten

Powered by Froala Editor

Deel dit bericht!