Gemeenschapsvoorzieningen


Informele Zorggroep Eijsden-Margraten

Informele Zorg is de zorg die vrijwilligers en mantelzorgers bieden.
In de gemeente Eijsden-Margraten zijn verschillende vrijwilligersorganisaties actief die ieder op hun eigen terrein en manier mensen proberen te helpen. Ook burenhulp hoort daarbij. Zij werken samen in een projectgroep en komen regelmatig bijeen om zaken te bespreken en elkaar te informeren. De activiteiten zijn gericht op ouderen met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen, zieken en gehandicapten.

Waarvoor kunt u een beroep doen op vrijwilligers van de "Informele Zorggroep" ?

 • eenmaal per 2 weken een bezoek ontvangen
 • een warme maaltijd bezorgd krijgen tussen 12.00 en 13.00 uur
 • bibliotheekboeken aan huis bezorgd krijgen
 • begeleid vervoer naar ziekenhuis, Beter Horen en of therapeut
 • hulp bij het boodschappen doen
 • wekelijks de hoeskamer in Eijsden bezoeken
 • deelnemen aan groepsuitstapjes met auto, bus of boot
 • deelnemen aan aangepaste vakanties voor mensen met lichamelijke beperkingen
 • een vrijwilliger die de mantelzorger een paar uurtjes vervangt
 • hulp bij het sneeuwruimen
 • informatie en advies omtrent aanpasssingen voor gehandicapten

De vrijwilligersorganisaties bieden op vrijwillige basis hulp en ondersteuning aan ouderen met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen, zieken en gehandicapten. Gemaakte kosten van reis en/of vervoer worden wel in rekening gebracht.
Aanvragen worden bij voorkeur geregeld via een huisbezoek door de contactpersonen.

Voor vrijblijvende informatie kunt u telefonisch contact opnemen via 043 458 8488


Sportraad gemeente Eijsden-Margraten

De sportraad van de gemeente Eijsden-Margraten stimuleert lokaal sportbeleid dat erop gericht is om alle inwoners, van alle leeftijden, te laten bewegen op hun eigen prestatieniveau in – voor iedereen- toegankelijke en laagdrempelige omstandigheden. 

De sportraad van de gemeente Eijsden-Margraten wil de sporter en de sportbestuurder een stem geven bij het nastreven van een breed gedragen sport en beweegbeleid binnen de gemeente. Tevens behartigt de sportraad het individuele en gemeenschappelijke belang van belanghebbende sportverenigingen en hun sporters.

De sportraad streeft naar het uitwisselen van informatie tussen de verenigingen en het professionaliseren van het overleg tussen verenigingen, de gemeente Eijsden-Margraten en andere belanghebbenden. Verenigingen kunnen hier informatie vinden over de sportraad en wat deze voor hen kan betekenen.