De MFA biedt functies die in relatie staan met educatie, sport en beweging, ontspanning, radio, tv, actueel nieuws, verenigingsverband, zorg en welzijn, gezondheid en veiligheid.
President Kennedystraat 46a
6269CC MARGRATEN
+31437630050