Onze spelregelsDoel
 Het doel van deze buurtsite is om bewoners en organisaties uit de buurt met elkaar in contact te brengen en meer met elkaar te delen wat er allemaal al is in de buurt. Belangrijke waarden voor ons hierbij zijn vertrouwen, betrokkenheid met elkaar en plezier. Om informatie op deze site te plaatsen dien je je in te schrijven. Hierbij zijn je voornaam, achternaam, postcode, huisnummer en e-mailadres verplicht.


Spelregels

Door je in te schrijven op deze buurtsite verklaar je je akkoord met onderstaande spelregels. 

  • Op geplaatste informatie berust copyright. Wil je de gepubliceerde informatie kopiëren, verspreiden of aanpassen, vraag dan even toestemming aan degene die het heeft geplaatst.
  • De geplaatste informatie bevat niets dat strijdig is met algemene fatsoensnormen en wetten.
  • De exploitant van deze buurtsite is vrijgewaard van alle aanspraken van derden op vergoeding van materiële en/of immateriële schade als gevolg van geplaatste informatie.
  • Bij de inschrijving gebruik je je eigen, juiste en volledige gegevens en je past deze aan in je profiel als deze veranderen.
  • Als je ingaat op een vraag of aanbod van een andere gebruiker dan is dit een overeenkomst tussen jou en deze andere gebruiker. Daarmee is de exploitant van deze buurtsite geen partij bij de overeenkomst die je sluit of de afspraak die jij maakt met andere gebruikers. 
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening of uitvoering van deze overeenkomsten. Dit houdt in dat jij je aan gemaakte afspraken moet houden en dat je de dienstverlening voor eigen rekening en risico uitvoert.
  • We houden het hier graag gezellig en daarom zijn politieke uitingen en discussies hier niet toegestaan. Deze worden dan ook verwijderd.
  • Wanneer je een advertentie plaatst in de rubriek 'Hulp gevraagd' ben je verplicht een tegenprestatie aan te bieden. Dat hoeft absoluut niet in geld, het is juist leuker als je een andere dienst waar jij weer goed in bent aanbiedt. Als je geen tegenprestatie weet, kan je er ook bij zetten 'tegenprestatie nader overeen te komen'. Op deze manier krijg je ook sneller reactie op jouw vraag.


Proclaimer

Actuele en correcte informatie

Mooi Mergelland streeft naar actuele en correcte informatie op de website. Ondanks dit streven kan het voorkomen dat de informatie bij het samenstellen of na verloop van tijd incorrect en/of incompleet is. U kunt dan ook géén rechten ontlenen aan de informatie op onze website. Mooi Mergelland aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van de informatie op deze website.
Komt u iets tegen dat niet correct of verouderd is? We stellen het op prijs als u dat aan ons laat weten.


Privacy

Mooi Mergelland gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het doel waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze website is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.


Cookies

Op deze websites worden alleen cookies gebruikt voor statistieken. Voor deze analytische cookies is geen toestemming nodig van de bezoeker van de website.Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen we naar deinformatie over cookies op de website van Rijksoverheid.


Links naar websites van derden

Op sommige plekken verwijzen wij naar externe websites. Mooi Mergelland is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites en ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van een bezoek aan deze internetsites.


Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Het doel van deze dienst is dat Mooi Mergelland een beeld krijgt van de bezoekersstromen en paginaweergaven. Aan de hand van deze informatie kunnen wij delen van de website beter aanpassen aan de wensen van onze bezoekers.