Mooimergelland.nl

Inloggen of inschrijven

Subsidiekansen Sportverenigingen

Ook uw vereniging kan (samen met andere sportverenigingen) profiteren van de subsidieregeling ‘stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties’ (BOSA)

Sinds 1 januari 2019 kun je als amateursportvereniging en -stichting subsidie aanvragen voor de bouw en het onderhoud van je sportaccommodatie of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen zoals ballen en doelen via de regeling BOSA.

Wat betekent dit?

De regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van diverse sportmaterialen. Maak je kosten door energiebesparende maatregelen of om de toegankelijkheid van je accommodatie te verbeteren? Dan kun je een aanvullende subsidie van 15% van deze kosten aanvragen. Deze maatregelen worden dus voor 35% gesubsidieerd.

Samen besparen

Voor de aanvraag van de subsidie geldt dat de vereniging een drempelbedrag van € 25.000,- moet investeren. Niet elke vereniging haalt dit bedrag. In dat geval kun je samenwerken met andere verenigingen om dit drempelbedrag wel te halen. Als je de investeringen van een aantal verenigingen bij elkaar optelt en samen een aanvraag indient, kun je ook als kleine club van de regeling gebruikmaken.

 Aanbod

De gemeente Eijsden-Margraten en de sportraad van de gemeente organiseren in samenwerking met het Huis voor de Sport een informatieavond over de BOSA en de mogelijkheden voor verenigingen om gezamenlijk op te trekken in het kader van de BOSA regeling.

 Wil je als vereniging dus ook profiteren van de voordelen die deze regeling biedt, meld je dan aan voor de informatiebijeenkomst.

Locatie: voetbalvereniging BMR, De Gelimment 51 6261 PH in Mheer.

Datum: maandagavond 13 mei 2019.

Tijd: 19.00 uur (inloop vanaf 18.45) tot ongeveer 20.30.

In verband met de logistiek willen we u vragen u vooraf aan te melden. Dat kan op het volgende e-mailadres: